آموزش نقاشیخط 1

مشخصات دوره

هزینه دوره 1,000,000 تومان
نوع دوره حضوری
زمان شروع 1400-03-01
زمان پایان 1400-06-30
روز 5 شنبه
ساعت 15-17
جلسات 5

توضیحات دوره


آموزش نقاشیخط 1

ظرفیت 12
باقیمانده 12
اتمام دوره