دوره فوق ممتاز خط شکسته نستعلیق

مشخصات دوره

هزینه دوره 10,000 تومان
نوع دوره آنلاین
زمان شروع 1400-03-01
زمان پایان 1400-04-31
روز 5 شنبه
ساعت 15-17
جلسات 10

توضیحات دوره


دوره فوق ممتاز خط شکسته نستعلیق

ظرفیت 10
باقیمانده 10
ثبت نام