آموزش چلیپا نویسی در خط نستعلیق

مشخصات دوره

هزینه دوره 0 تومان
نوع دوره آنلاین
زمان شروع 1400-04-21
زمان پایان 1400-06-22
روز 5 شنبه
ساعت 17
جلسات 10

توضیحات دوره


آموزش چلیپا نویسی در خط نستعلیق

ظرفیت 10
باقیمانده 10
ثبت نام