تحصیلات : لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی • مدرک درجه 1 هنری معادل دکتری • اخذ مدرک ممتاز : 1366 • اخذ مدرک استادی : 1386 (اولین استاد زن در خط نستعلیق)هیچ رکوردی موجود نیست