تاریخ تولد : 1333
شاخه هنری: نستعلیق
شیوه : غلامحسین امیر خانی - میرزا حسین - میرزا غلامرضاهیچ رکوردی موجود نیست