تاریخ تولد : 1339
شاخه هنری: نستعلیق
شیوه: غلامحسین امیر خانی - میرزا حسین - میرزا غلامرضاهیچ رکوردی موجود نیست