موسسه سنار در سال 1395 در تهران به مدیریت علی رهبری شروع به کار کرد.

 سخنرانی با موضوع کتاب رباعیات خیام

۲۰۰,۰۰۰  تومان

آموزش خط شکسته نستعلیق با خودکار

رایگان

زیبایی شناسی در خط شکسته نستعلیق

رایگان