همکاری با ما

ثبت نام موسسات جدید : مجموعه هنری تخته سیاه از حضور موسسات و اساتید گرانقدر عرصه هنر استقبال میکند . 

برای ورود و حضور در این مجموعه ابتدا از طریق لینک زیر نام نویسی نمایید و سپس رزومه و مشخصات موسسه و اساتید گرامی را به آدرس زیر ارسال نمایید.

http://takhtehsiah.com/usercompany/register

email: rostami55@gmail.com

 

ثبت نام فعلی شما به صورت رایگان میباشد و از زمان تایید ادمین تا یک ماه حساب کاربری شما فعال است. و سپس در صورت تمایل میتوانید تمدید نمایید.