تاریخ تولد : 1337
شاخه هنری: نستعلیق
شیوه : غلامحسین امیر خانی - میرزا حسین - میرزا غلامرضاهیچ رکوردی موجود نیست