موسسه فوق مربوط به استاد جواد بختیاری می باشد که در فضایی بالغ بر ۳۰۰ متر مبع در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی قرار گرفته استآموزش خط نستعلیق

۴۰۰,۰۰۰  تومان

سخنرانی استاد بختیاری در سال 1399

۱۰۰,۰۰۰  تومان