موسسه فوق مربوط به استاد جواد بختیاری می باشد که در فضایی بالغ بر ۳۰۰ متر مبع در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی قرار گرفته است